VEĽKÁ ŠKOLA PRE SPRIEVODKYNE ŽENSKOU DUŠOU - level 1

Keď sa ma pred pár týždňami začali žienky pýtať na moje „know-how“ ohľadom sprevádzania žien, prišla mi to celkom obyčajná bežná otázka, na ktorú som nedokázala dať jednoznačnú odpoveď. Keď ich za pár dní bolo niekoľko, zbystrila som pozornosť, no stále som si hovorila – ako mám posunúť ďalej niečo, čo je intuitívne, je to kombinácia toho, čo som prežila a čo som sa naučila a to najmä v dobe, ktorá je vysoko vibračná, a teda nejaké štrukturované postupy a pravidlá je takmer nemožné pri tomto tvorení dodržiavať a plánovať?

A vtedy sa zapojil môj muž – býk – a s jeho zemitou energiou a „upratal ma“   s tým, že ak sa žienky pýtajú, je čas to, čo je vo mne odovzdať aj touto formou. A tak teda - odovzdávam viac než desať ročné nádherné skúsenosti tohto posvätného tvorenia s dušou ženy  .

Je to také mocné, že dokonca touto „školou“ nahrádzame pôvodne plánovanú ročnú školu sebapoznania, ktorú presúvame na iný termín. Táto škola je určená pre tie z vás, ktoré cítia volanie pracovať so ženami a sprevádzať ich či už v rámci osobných konzultácií alebo seminárov ale i pre tie, ktoré sa túžia sprevádzať samy, nájsť v sebe tú majsterku dovoliť sa ňou viesť. Nemusí byť teda vašim zámerom výsostne práca s inými ženami.

Stretneme sa počas jedného roka v rozmedzí marec – november. Vždy v jeden deň víkendu, spolu 5 stretnutí.
Ide o prvý level – základy rozpoznania práce so svojím vnútrom, základné techniky ale i praktické informácie pri vytváraní priestoru, komunikačných postupov a ďalšie nádherné nástroje pre toto tvorenie.

Témy jednotlivých stretnutí
1. Základné piliere sprievodkyne ženskou dušou. V rámci tohto stretnutia v nádhernom rituály „Posvätné zrkadlo ženských sŕdc“ rozpoznáme, aký konkrétny dar práve ty prinášaš do tvorenia so ženami. Niektorá z nás je vodkyňou, iná liečiteľkou, iná umelkyňou, iná podporujúcou energiou. Každá z nás ho má v sebe a je ním výnimočná. V tomto rituály ti bude odhalené, akú úlohu v kolektívnom vedomí žien si prišla zohrať a ako ju môžeš naplniť. Zároveň v rámci tohto stretnutia budeme hovoriť o „umení načúvať“, klásť otázky, vytvoriť posvätné kruhy ženského sesterstva, budeme sa učiť umeniu zdieľania cez posvätný amulet duše, naučíme sa vytvoriť bezpečný priestor pre „tú, ktorá je v stredovom poli“

2. Konštelačné techniky – budeme sa učiť vzájomne sa sprevádzať technikami eye-gazing (oči ako brána do duše), prejdeme si rituál Tanec úcty k ženskému príbehu, vysvetlíme si základy skupinových konštelácií a vysvetlíme si ako byť tou, ktorá „drží priestor“ na energetickej úrovni pre iné ženy. Vysvetlíme si základy vedenej meditácie a ukážeme si nádhernú techniku „Chrám srdca“, v ktorom rozpoznáme naše srdce ako priestor liečenia akéhokoľvek zranenia ženskej duše

3. Umenie rituálov 1. časť – budeme sa vzájomne sprevádzať pri tvorbe oltáru ženskej duše, postavenia akéhokoľvek rituálu, prejdeme si základy vydymovania a práce s intuitívnymi darmi duše (karty, osobné sviečky a osobné šperky, ktoré budeme aj tvoriť). Prejdeme si silu živou a prácu s nimi a vstúpime do iniciačnej rituálov špirály života a labyrintu – ako základnými atribútmi života ženy

4. Umenie rituálov 2. časť – naučíme sa vzájomne sprevádzať základnými iniciačnými rituálmi v kole života ženy – rituál ZROD ŽENY, rituál Menarché, rituál Posvätného spojenia s mužom (prvé milovanie), Predpôrodný rituál a Rozchodový rituál

5. INICIÁCIA SPRIEVODKYNE ŽENSKOU DUŠOU – na záverečnom stretnutí si užijeme oslavu každučkej z nás – našu odvahu, krásu a ochotu vedome byť sprievodkyňou sebe i svojim sestrám. Dostaneme dar pre našu dušu a slávnostne vstúpime do života vedomé si svojho nádherného poslania, svojej sily a dôležitosti v príbehu ženskej duše tohto sveta.

Pôjde o 5 veľmi intenzívnych stretnutí, ktoré nebudú „výukové“ – budú zážitkové a cez vlastnú skúsenosť následne si odnesiete nástroje, ktoré môžete odovzdávať sebe i ženám vo vašom kruhu a komunite.

Kapacita je obmedzená na 10 žienok. Pôjdeme do hĺbky, pre každú bude vytvorený nádherný láskavý priestor posilnený o energiu magického kruhu žien.

KEDY A KDE?

Stretneme sa u nás doma v Loku (kúsok od Levíc) v roku 2023 počas piatich víkendov vždy na jeden deň nasledovne:

4. marec
29. apríl
18. jún
16. september
28. október

Stretnutie bude vždy od 9.00 do 18.00 hod. u nás doma - Hlavná 159/21, LOK.

CENA

Cena spolu je 350 € (je možné ju platiť v dvoch splátkach podľa vzájomnej dohody – prvá 250 €, druhá 100 €)

Medzi jednotlivými stretnutiami budeme prepojené v súkromnej skupinke, kde budeme zdieľať jednotlivé témy a vzájomne sa motivovať a inšpirovať v osobnom príbehu na tejto krásnej ceste sebapoznania.

Nesmierne sa teším na tie z vás, ktoré si táto hlboká cesta pritiahne.
Neviem sa dočkať, akú skupinku vzájomne vytvoríme.

S láskou
Mirka

Kapacita sa už naplnila. Ďakujem za váš záujem ♥