Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Prehlásenie o spracovaní osobných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov
a poučenie subjektov údajov (ďalej len "GDPR")
 
Ak ste mojím zákazníkom, odoberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, zverujete mi svoje osobné údaje. Ja zodpovednám za ich ochranu a zabezpečenie.

Správcom je spoločnosť DOMOV DUŠE s.r.o., so sídlom Hlavá 159/21, 935 38 LOK, IČO : 56141963, DIČ: 2122214479, zapísaná v obchodnom registri, číslo vložky: 62897/N (ďalej len "správca"). Týmto vás v súlade s čl. 12 GDPR informujem o spracovaní vašich osobných údajoch a o vašich právach.

Prevádzkujem webovú stránku: www.predusuzeny.sk
 
Vaše osobné údaje budú spracovávané počas doby trvania účinkov práv a povinností zo zmluvy, ďalej počas doby nutnej pre účely archivovania podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, najdlhšie však počas doby stanovenej všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Vykonaním objednávky (uzatvorením kúpnej zmluvy) vzniká oprávnený záujem na spracovanie osobných údajov pre účely zasielania obchodných oznámení. Odmietnutie zasielania obchodných informácií máte možnosť učiniť jednoduchým spôsobom kedykoľvek, a to kliknutím na príslušný odkaz v každom obchodnom oznámení alebo telefonicky na čísle uvedenom nižšie v kontaktných údajoch.
Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

Správca nemá v úmysle odovzdať Vaše osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.
Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovania, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov a ďalej právo na prenosnosť Vašich osobných údajov. Takéto požiadavky posielajte písomne na email uvedený nižšie v kontaktných údajoch.
Ak by ste sa domnieval(a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu.

Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzatvorenie i plnenie zmluvy a bez poskytnutia Vašich osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany správcu realizovať.

Cookies

Pokiaľ na mojej stránke pridáte komentár či vyplníte formulár, môžete povoliť uloženie vašich údajov do cookies. Týmto spôsobom sa snažím zvýšiť váš komfort, keď budete nabudúce vyplňať nový formulár, či písať komentár, nebudete musieť tieto údaje znovu vyplňovať. Tieto súbory cookies budú mať životnosť jeden. rok. 

Pokiaľ nastvíte našu prihlasovaciu stránku, nastavíme dočasné cookies pre overenie, či váš prehliadač prijíma súbory cookies. Tento súbor cookies neobsahuje žiadne osobné údaje a po zavrení prehliadača sa zruší. 

Pri prihlasovaní do členskej sekcie PREMIUM vám tiež nastavíme niekoľko súborov cookies pre uloženie vašich prihlasovacích údajov a pre nastavenie zobrazenia obrazovky. Prihlasovacie súbory cookies majú životnosť dva dni a cookies pre nastavenia zobrazenia majú životnosť jeden rod. Pokiaľ potvrdíte možnosť "Zapamätať si ma", vaše prihlásenie bude trvať dva týždne. Pokiaľ sa zo svojho účtu odhlásite, prihlasovacie cookies budú odstránené.