Vítame vás. Toto je ALMEA,
ročný cyklus stretnutí kňažiek novej doby ♥

Začíname 2. 11. 2024.

MOJE PRVÉ STRETNUTIE S KŇAŽKOU VO MNE

Milujem slovo KŇAŽKA. Moje telo si ho pamätá. Prvýkrát som so svojou vnútornou kňažkou prišla do styku v roku 2015. V Glastonbury. V Avalone. Na mieste, ktoré doslova dýcha a vonia pradávnymi legendami a mýtami o ženách, ktoré žili v posvätnom spojení so Zemou, svojim telom a svojim poslaním.

S priateľkou sme sa prihlásili na víkendový seminár Sophie Bashford a v rámci jednej z vedených meditácií nás Sophie sprevádzala práve do doby, keď sme patrili do línie kňažiek Avalonu. V tom istom priestore a čase som spoznala i svojho vnútorného draka. Sila a intenzita týchto prežitkov doslova určili moju cestu.

V roku 2017 som „cestou zázračných náhod“ spoznala Katinku Soetens a absolvovala u nej dvojročnú školy Kňažiek lásky a posvätnej sexuality.

Ak sa ma opýtate, či som kňažka... Odpoveď je jednoznačná. Viem, že v sebe nesiem vedomie kňažky – v tom prvotnom význame tohto slova. Cítim to tak, že každá z nás je kňažka, každá toto vedomie nesie v sebe. Či si víla, riaditeľka, lekárka, liečiteľka, Xena, vedma, „iba“ matka, športovkyňa, vedkyňa... Pretože pre mňa je kňažka tá, ktorá slobodne, vedome vytvára svoj vesmír a cez svoj potenciál napĺňa svoje poslanie. Je to žena, ktorá je spojená so svojím telom, mysľou i dušou, prepojená s Terrou i vesmírnymi zákonitosťami. Je to žena, ktorá pozná a užíva svoju „hviezdnu výbavu“ na to, aby žila život taký plný, že ľahučko a radostne bude svojim poslaním i svet okolo seba obohacovať.

Môj zemitý Merkúr v Býkovi potrebuje, aby akýkoľvek nástroj, ktorý sa ku mne dostane, mal praktické využitie. Žijem spiritualitu veľmi praktickú a verím, že práve to môže dnes pomôcť mnohým žienkam, ktoré sa cítia zamilované do dnešnej doby, nepotrebujú žiť v dávnych dobách, ale vedia, že dnes je práve tak posvätná doba, čas mágie, ako to bolo za čias Isis, Morgany, či Márie Magdalény. Zatúžila som tieto krásne a múdre učenia, rituály, archetypy, témy obliecť do šatu, ktorý pomôže každej (ne)obyčajnej žene v dnešnej dobe.

ALMEA znamená tá, ktorá miluje slobodu; tá, ktorej duch je slobodný". A to je zámer, ktorý som vkladala do zrodu tejto školy.

A tak sa samotným skutočným zámerom školy ALMEA stalo práve to, aby každá žena, ktorá cíti volanie „kňažky“ precítila, že to je volanie jej samej, že sú to jej rozpomienky na svoj obrovský nádherný potenciál, ktorým napĺňa seba i svoje poslanie obohatiť tento svet práve vo forme, ktorá je pre každú ženu jedinečná. Mojou túžbou je, aby sme všetky tie vzácne dary z minulosti aktivovali v sebe. Vstúpili do svoje sily. Do svojho plného potenciálu.

Pri našej ceste sa nevzdáme našich koreňov, naopak, každé stretnutie bude vždy začínať práve návratom do pôvodných archetypov, mýtov i legiend, budeme pracovať s energiami bohýň, avšak vo forme archetypov, ktoré v nás zostali skrz príbehy mocných a vzácnych žien minulosti. Odkazy týchto príbehov budeme nachádzať v sebe, a tak miesto uctievania akéhokoľvek božstva mimo nás, nájdeme spojenie so zdrojom vo svojom vnútri. Uznáme svoju božskú esenciu a budeme skrz ňu cítiť absolútnu hodnotu a posvätnosť toho, kým sme. Svoju silu nemusíme v tejto dobe odovzdávať ničomu a nikomu zvonka. Kedysi bolo potrebné, aby sme boli vedené, dnes je nádherné, ak si dovolíme byť vzájomne sprevádzané. Verím, že práve toto sa nám podarí vytvoriť v spoločnom kruhu vzácnych žien.

Túžim vytvoriť priestor, v ktorom bude bezpečné byť plne videná. Priestor, v ktorom každá z nás môže uvoľniť staré zranenia, ale najmä v priestor, v ktorom sa vzájomne budeme sprevádzať do plnosti seba.

Práve SPOJENIE žien je v tejto dobe jedným z najmagickejších priestorov liečenia i aktivácie a z môjho pohľadu je samotné zdieľanie najmocnejšou technikou sebapoznania. Ja som ty a ty si ja – v príbehu každej z nás sa odohráva jemné zrkadlenie žien v našej blízkosti – a je tak vzácne a posvätné dovoliť si skrz tieto prepojenia byť videné a milované.

MÁGIA, MYSTIKA A RITUÁLY

Do istej úrovne ľudského vedomia bolo dôležité prežívať príbehy a osudy, ktoré boli vopred dané. Ako ľudstvo sme museli prejsť bránami zasvätenia, ktoré dnes voláme dimenzie – bolo dôležité prežiť. Vtedy bolo naozaj podstatné a funkčné, aby sme sa riadili mágiou. Dnes už vieme, že mágiou je žena a žena mágiu tvorí všade tam, kde vstúpi.

V pradávnych dobách boli rituály, astrológia, numerológia a ďalšie techniky potrebné na rozpoznanie svojho osudu. Dnes sú to cesty sebapoznania. Nie toho, čo máme zažiť. Toho, kým sme a na základe toho rozpoznať, aké dary, poslanie i cestu života môžeme tvoriť v radosti a láske.

Preto budeme rozpoznávať mágiu v každom dni. V každej myšlienke. V každom čine. Opäť si spomenieme na svoju vlastnú posvätnosť, opäť precítime, že nič v nás nie je nehodné, nesprávne, choré. Opäť aktivujeme vedomie kňažky v sebe.

Počas tejto školy sa naučíme mnoho rituálov, ale najmä budeme rituály samy tvoriť. Budeme spoznávať svoje hviezdne mapy i numerologické kódy života a tak budeme viac schopné všetky učenia aplikovať na svoj osobný príbeh.

JEDINEČNÝ OSOBNÝ PRÍSTUP ŠPECIÁLNE PRE KAŽDÚ Z VÁS

Čaká nás 8 jednodňových osobných stretnutí. Každé stretnutie bude venované obdobiu kola roka, začíname Samhainom ako jedným z najmocnejších časo-priestorových brán, v ktorej sa rozpomíname na svoje skutočné hviezdne kódy, na svoju podstatu a aktivujeme prácu so svojimi vnútornými darmi. V rámci osobných stretnutí pôjde o prežitky tém na úrovni tela, mysle i srdca cez techniky pohybu, vedených meditácií, konštelácií a posvätných rituálov.

Okrem osobných skupinových stretnutí bude každá žienka sprevádzaná aj individuálne. Na dvoch osobných konzultáciách sa budeme venovať špeciálne každej z vás na základe numerologického kódu života a astrologickej hviezdnej mapy. Je jednoznačné, že žiadna technika či nástroje nefungujú na každého rovnako – a tak to, čo si prežijeme v skupine si každá žienka následne upraví tak, ako to potrebuje ona na základe svojej osobnej jedinečnosti. Obe osobné konzultácie sú v cene kurzu.

Čaká nás zároveň aj 7 Zoom stretnutí v dĺžke 4 hodiny. Tie budú dostupné aj dodatočne, takže sa k nim budete môcť vrátiť kedykoľvek, počas aj po skončení školy. Náplňou týchto stretnutí bude najmä informačný a edukatívny základ jednotlivých tém ale aj osobné zdieľania tém predošlých.

Budeme mať vytvorenú súkromnú FB skupinku, kde sa môžeme prepájať a kde sa zároveň budú ukladať všetky naše Zoom stretnutia.

PRE KOHO JE ALMEA URČENÁ?

 • Ste žena, ktorá cíti hlboké volanie vstúpiť na cestu seba-poznania
 • Ak máte pocit prepojenia s vedomím kňažky
 • Ak máte, ale ak aj nemáte akúkoľvek ďalšiu skúsenosť s učením kňažiek
 • Ak ste pripravené začať kráčať po ceste autenticity a osobnej pravdy
 • Ak túžite spoznať prastaré učenia kňažiek života
 • Ak sprevádzate, alebo túžite sprevádzať iné ženy ich cestou sebapoznania
 • Ak vás jednoducho vaša duša volá a vy sa rozhodnete toto volanie vypočuť

ČO ZÍSKATE?

 • Osobné sprevádzanie a sebapoznanie v kľúčových témach v živote ženy
 • Nástroje na skvalitnenie každodenného bytia a pre naplnenie života radosťou a vášňou
 • Priestor liečenia a integrácie zranení duše i mysle
 • Vstup do priestoru osobnej posvätnosti – rozpomenutie si na to, že v sebe nesieme múdrosť minulosti a našou úlohou je cez túto múdrosť tvoriť nový svet
 • Prepojenie s cyklami, s telom, s elementami
 • Rozpoznanie svojej vlastnej magickej sily
 • Prácu so sexuálnou energiou, aktiváciu kundalini energie
 • Priestor pre vstúpenie do svojej plnosti a osobnej sily na všetkých úrovniach
 • Nádherný bezpečný priestor zdieľania, vzájomnej podpory a hlbokých priateľstiev
 • Sprevádzanie jednotlivými témami v skupine i na individuálnej úrovni

Počas nasledovného obdobia budem bližšie pripravovať materiály k témam tohto kurzu. Ak vás táto cesta zaujíma bližšie, prihláste sa na odber a informácie vám budeme posielať. Váš kontakt bude použitý výlučne pre informácie ohľadom kurzu ALMEA - škola kňažiek novej doby.