EVA A LILITH

Horí mi slnovratová sviečka, ktorá plamene príbehov všetkých žienok nesie, ktoré sa tohtoročného slnovratového obradu u nás zúčastnili. Krásne nám bolo. Naposledy som oslavu slnovratu tvorila pred štyrmi rokmi v roku 2019 s mojou priateľkou a desiatkami vás na posvätnom kopci, kúsok od nás, ktorý je chrámom mojej duše mnoho rokov.
Vtedy sa mocné zázraky diali. Jednak som si dávala zámer spoznať a otvoriť svoje srdce partnerovi mojej duše – a o cca dva týždne na to sme mali prvé stretnutie s Vlastim. A ďalší, tvorivý zámer vznikol v podobe ročnej školy Evy a Lilith, ktorú sme spolu s tou istou priateľkou vtedy pre vás pripravili.

Keď sme pred pár týždňami boli ponorení v energii Avalonu, neustále mi v tých magických priestoroch chodilo v duši šepotanie o Eve a Lilith. Vedela som. Že je čas ich znovu privolať a ponoriť sa do ich energií. Moja myseľ však neustále váhala – najmä riešila, s kým? Veď sú to dva mocné archetypy v nás, ktoré je predsa asi potrebné tvoriť s ďalšou žienkou... No a dnes, pri uspávaní nášho synka, ako už mnohokrát predtým pri tomto krásnom rituály, mi to celé doznelo – nie je potrebný nikto, pretože tieto dva archetypy počas tých rokov v sebe integrujem a spoznávam a cítim, že som opäť pripravená – sprevádzať tie z vás, ktoré cítia volanie sa do nich ponoriť. Mocné volanie, pretože to mocné bude. Ženy, ktoré absolvovali prvé dejstvo Evy a Lilith na to spomínajú, a možné ak si toto budú niektoré čítať, vám k tomu čosi do komentára napíšu . Pretože je to transformačné, liečivé a mocné. Keď sme Evu a Lilith tvorili prvýkrát, šli sme do hĺbky, koreňov a základov.

Tentokrát cítim, že to bude iné. Ženy, ktoré sa stávajú súčasťou môjho (nášho) príbehu, majú za sebou kus cesty – či už vedome alebo podvedome. Sú pripravené. Sú ochotné a odhodlané dotknúť sa tých najkľúčovejších tém nášho života, ktoré práve archetypy Evy a Lilith reprezentujú. Jedna je svetlo, neha a láskavosť – druhá je temnota, tvorivosť, sila sexuality a prirodzenej divokosti v nás. Ako sa ich tá spojiť, preľúbiť, integrovať obe? Dá sa. A je to tak dôležité pre naplnený život ženy. A tak.. Ak máte chuť, pozývam vás pridať sa na túto prekrásnu 5 intenzívnych stretnutí, na túto cestu spolu so mnou.

Kto sú Eva a Lilith?
Obe z nich majú svoje dary a majú svoju tienistú stránku. Obe z nich dokážu byť tvorivé, no dokážu aj ničiť. A keď si uvedomíme, ktoré ich princípy máme v sebe aktivované, môžeme s nimi začať pracovať a tvoriť svoj život cez svetlo.

EVA - pramatka - tá, ktorá je jemná, pasívna, prijímajúca, starostlivá, tvorivá, tá ktorá sa stará, ktorá vytvára pocit domova, je pre ňu typická zraniteľnosť, krehkosť.
Vo svojej tienistej polohe je manipulatívna, stavia sa do úlohy slabej, tej ktorá neustále potrebuje pomoc, prenikajú ňou znaky "princeznej", ktorú treba zachrániť. Vyžaduje, žiarli, podozrieva.

LILITH - divoká, vášnivá, sexuálna, túžiaca, motivujúca. Tá, ktorá tvorí vo svojej živočíšnosti, pudovosti, tanci, ohni. Tá ktorá rozpáli oheň transformácie a dokáže rozdúchať stagnujúce energie našich životov.
Vo svojej deštruktívnej polohe je posadnutá chtíčom, chce vlastniť, ničiť, pomstiť sa (často práve jemnej Eve). Je tvrdá, nedokáže prijímať, je veľmi ťažké pre ňu spojiť sa so svojou zraniteľnosťou, pretože sa šialene bojí bolesti.

O čom bude tento cyklus stretnutí?
1. Stretnutie - korene
- Rozpoznanie oboch archetypov nás
- Predstavenie mýtu a Eve a Lilith v mytologickej forme a v archetypálnej forme
- Rozpoznanie darov a tieňov týchto archetypov v našom rode
- Stretnutie sa s našou osobnou Evou a Lilith v ich aktuálnych formách a prejavoch na našej úrovni bytia a vedomia

2. Stretnutie – EVA
- Hľadanie darov Evy v nás
- Práca s jej tieňovým archetypom – Matkou Sebaobetkou (všetky deštrukčné prejavy z nej vyplývajúce)
- Hanba ako kľúč k uviaznutiu emócii a sexuálnej energie
- Téma tvorivosti, láskavosti, vyživovania iných
- Telo ako dôkaz – spoznanie „správania sa“ nášho tela v súvislosti s oboma archetypmi – stretnutie sa s našou vnútornou „mníškou“ i „prostitútkou“

3. Stretnutie – LILITH
- Hľadanie darov Lilith v nás
- tantrické techniky aktivácie kundalini energie a sexuálnej tvorivej energie
- preniknutie do hlbšej podstaty našej sexuality cez tantrické techniky a konštelácie
- rozpoznanie chtíču v nás a jeho integrácia na schopnosť vyživovať sa na všetkých úrovniach
- ponorenie sa do témy Temnej kráľovnej vs. tej múdrej v nás, ktorá sa hlboko ponára

4. Stretnutie – vzťahy a spojenia
- Rozpoznanie vzorcov oboch archetypov, ktoré žijeme v našich vzťahov a intímnych spojeniach
- spoznanie nášho skutočného vzťahu k mužom a náš spôsob ich vnímania
- Vnímanie kľúčových blokád, zacyklení a vnútorných obmedzení v prežívaní radostných, tvorivých a vášnivých prepojení s inými bytosťami a intímnymi partnermi
- Tantrické a šamanské techniky pre tvorenie energií, ktoré prinášajú do našich intímnych vzťahov vášeň, spojenie, úprimnosť, čistotu
- Naša energia v súvislosti so vzťahmi si inými ženami
- Naša energia v súvislosti so vzťahmi s mužmi

5. Stretnutie – integrácia a iniciácia
- Vzdáme úctu a hold obom – Eve aj Lilith v nás – vzdáme úctu sebe a obe prepojíme
- Aktivujeme v sebe absolútne vedomie hojnosti a tvorivosti
- Vytvoríme jasnú víziu a kroky k naplneniu k prepojeniu oboch archetypov tak, aby boli pre náš život výživné a podporné
- Oslava života, vášne, rozkoše, živy v nás
- Iniciácia do nášho „nového ja“, oslava našej cesty k sebe, k rozpoznaniu sa vzájomne a seba v spojení s touto mocnou témou

Tento cyklus stretnutí je maximálne osobný a intenzívny. Je transformačný a má obrovský potenciál siahnuť do hĺbky a dotknúť sa svetla. A moja duša spieva a nevie sa dočkať toho, aká skupinka sa vytvorí, ktoré z vás táto energia privolá.

KEDY A KDE?

Stretneme sa u nás doma v Loku (kúsok od Levíc) nasledovne:

2. 12. 2023
13. 1. 2024
24. 2. 2024
6. 4. 2024
18. 5. 2024

Stretnutie bude vždy od 9.00 do 18.00 hod. u nás doma - Hlavná 159/21, LOK.

CENA

Cena spolu je 350 € (je možné ju platiť v dvoch splátkach podľa vzájomnej dohody – prvá 200 €, druhá 150 €- druhú splátku najneskôr do 10. 11. 2023 – peniažky sa vracajú v prípade, ak za seba nájdete náhradu)

Keďže ide o cyklus na seba nadväzujúcich stretnutí, je dôležité absolvovať ich všetky.
Takže takto, jasné, vytvoríme aj udalosť, no keďže toto mocne natieklo, púšťam túto silnú energiu do sveta, nech sa deje.
Ak máte záujem o prihlásenie, zatiaľ prosím do správy alebo na 0903 530 269.
S láskou
Mirka