Trvalo aktívne online semináre

Hviezdy môjho života

Po zakúpení seminára sa pridajte do tejto FB skupiny: https://www.facebook.com/groups/930585181746316/, kde nájdete všetok obsah.

Milí,
Pozývam vás, prvýkrát a s o to väčšou radosťou a nadšením, na základný kurz astrológie. Mám tú česť, že ságou hviezd ma už 5 rokov sprevádza moja drahá Svetlanka Oboňová, ktorú ja i mnohí z vás, vnímame ako čarodejku s hviezdami spojenú. S jej požehnaním a s veľkou úctou k tejto astrológii som pre vás pripravila online kurz, v ktorom si predstavíme základné hviezdne aspekty nášho bytia.

Kurz je vhodný aj pre úplných začiatočníkov, pretože práve toto je darom, ktorý som dostala. Dostať mocné témy a védy k bytostiam, ktoré bažia po sebapoznaní, len možno hľadajú cestu na prvé kontakty, spojenia, možno sa im astrológia zdá mohutná a spletitá.

Kurz bude mať (zatiaľ) dva stupne. Na prvom si predstavíme naše postavenie Luny, Slnka, Venuše a Jupitera a význam dómov. Na druhom (dátum konania sa vyvinie prirodzene) sa prepojíme s Merskúrom, Marsom, Lilith, povieme si o našom Ascendente a zoznámime sa so základnými väzbami medzi planétami.
Samozrejme, nie je podmienkou zúčastniť sa druhého stupňa.

Prvý stupeň kurzu a témy:

 • Úvod do astrológie, vysvetlenie planét, dómov + prvá časť LUNY
  LUNA pokračovanie + integračné otázky k danej téme
  SLNKO
  integračné stretnutie k danej téme
  VENUŠA
  integračné stretnutie k danej téme
  JUPITER
  integračné stretnutie k danej téme

Cena kurzu – 90 €. Vstup do skupinky je povolený po uhradení poplatku.

Objednávky a info e-mailom na info@predusuzeny.sk alebo do správy alebo na 0903 530 269 (Mirka).

Teším sa na túto spoločnú cestu mágie života 🙂

ČÍSLA MÔJHO ŽIVOTA 2 - seba-poznávací kurz numerológie

Po zakúpení seminára sa pridajte do tejto FB skupiny: https://www.facebook.com/groups/956436782507803, kde nájdete všetok obsah.

Žienky moje vzácne,
po ukončení prvého stupňa online kurzu Čísla môjho života sa na vás veľmi teším na pokračovaní cesty sebapoznania na kurze Čísla môjho života 2. Účasť na prvom kurze je podmienkou pre tento absolvovanie tejto druhej časti.

Kurz bude trvať 4 týždne – avšak, pridať sa doň môžete kedykoľvek a absolvovať ho môžete vo svojom vlastnom tempe, pretože všetky videá i zoom stretnutia budú uložené a vám k dispozícii kým bude FB existovať  . Je teda možné sa do kurzu pridať aj počas jeho trvania alebo po jeho ukončení a taktiež to znamená to teda, že nemusíte byť nutne pripojené vždy vtedy, keď sa deje vysielanie, či zoom stretnutie, ale viete sa k nim vrátiť spätne. Samozrejme, výhodou priameho prepojenia je interaktivita, teda to, že môžete využiť priamo priestor pre vás.

Druhý stupeň kurzu a témy

 • živé vysielanie – komplet výpočet trojuholníka života - deväťročné cykly, vnútorná psychika; dynamika vzťahu s matkou, otcom a spoznávanie seba v detstve
  Zoom stretnutie k danej téme
  živé vysielanie – vysvetlenie vnútornej psychiky - vplyvu mesiaca a roka narodenia na naše vnútorné prežívanie reality
  Zoom stretnutie k danej téme
  živé vysielanie - Integrácia životného kódu cez opozičné a susediace čísla - ako si môžeme pomôcť na ceste sebapoznania a uľahčiť cestu integrácie
  Zoom stretnutie k danej téme
  živé vysielanie - Výpočet trojmesačnej osobnej vibrácie a energií dňa tak, aby sme vedeli, čo v danom dni je podporené, čomu sa vyhnúť, na čo zamerať pozornosť...
  Zoom stretnutie k danej téme

Cena kurzu – 80 €. Vstup do skupinky je povolený po uhradení poplatku.

Objednávky a info e-mailom na info@predusuzeny.sk alebo do správy alebo na 0903 530 269 (Mirka).

Teším sa na hlbší ponor do čísel nášho života spolu s vami 🙂
Mirka

Čísla môjho života - seba-poznávací kurz numerológie

Po zakúpení seminára sa pridajte do tejto FB skupiny: https://www.facebook.com/groups/876166627547678, kde nájdete všetok obsah.

Žienky moje vzácne,
Dozrel čas, aby sme sa do mojich milovaných čísel ponorili pekne krásne do hĺbky. Numerológia je mágia, je to cesta sebapoznania, jasná, jednoduchá, prehľadná. Mnohé z vás s ňou pracujete, niektoré len privoniavate a niektoré sa odhodlávate. A tak som vytvorila kurz Čísla môjho života, v ktorom, verím, dostanete úžasné praktické nástroje pre sebapoznanie seba, svojich blízkych i vzťahov, ktoré tvoríte.

Formát tohto kurzu som si požičala od mojej drahej Svetlanky, ktorá takto vytvorila už dva kurzy astrológie a mne tento spôsob príde krásne praktický. Na úvod – nie je to (iba) výukový kurz, je to kurz seba-poznávací. Je vhodný pre tie, ktoré už absolvovali u mňa (alebo kdekoľvek inde) kurzy numerológie ale aj pre tie, ktoré sa s ňou stretávajú prvýkrát.

Kurz bude mať dva na seba nadväzujúce stupne.

INFO k prvému stupňu – v rámci prvého stupňa sa naučíme počítať ale najmä rozumieť našim darom, poslaniu (životným číslam) a výzvam nášho bytia. Prejdeme si naše vzťahy a osobnú ročnú vibráciu. Budeme pracovať so základným radom čísel 1-9 ale aj s dvojcifernými číslami, ktoré mocne ovplyvňujú našu energetiku.

Témy:

 • živé vysielanie – obsah a význam jednotlivých základných čísel, životné číslo, dary, výpočet základných atribútov trojuholníka života
  Zoom stretnutie k danej téme
  živé vysielanie – Dvojciferné čísla darov a životného čísla – popíšeme si detailnejšie význam našich životných čísel a darov
  Zoom stretnutie k danej téme
  Kľúč života – naša najväčšia výzva, osobná ročná vibrácia
  Zoom stretnutie k danej téme
  Vzťahy – základné vysvetlenie darov, poslania a výziev našich spojení
  Zoom stretnutie k danej téme
  Širšie rozpoznanie našich vzťahov – poslanie našich vzťahov cez dvojciferné čísla, vysvetlenie karmických a vývojových vzťahov
  Zoom stretnutie k danej téme

Čaká nás teda 20 hodín zdieľania o číslach nášho života.

Cena kurzu – 90 €. Vstup do skupinky je povolený po uhradení poplatku.

Objednávky a info e-mailom na info@predusuzeny.sk alebo do správy alebo na 0903 530 269 (Mirka).