Merlinove sviečky logo

Sme Mirka a Vlasťo. Vlasťo tvorí alchymistický proces a prináša tie najúžasnejšie tvary a farby sviečok pre vás. Mirka naciťuje zámery, komunikuje s vami a non-stop vymýšľa nové idey. A ešte je tu s nami malý Vlastík a ten nám udáva tempo, udržiava v nás v rovnováhe, aby sme neskĺzli do výkonu, ale neustále si užívali tvorivý proces, vnímali inšpiráciu a vkladali do Merlinovych sviečok úžasné zámery, silné kódy, ktoré napomáhajú na ceste sebapoznania.

Ich oheň a zámer do nich vkladaný je mocný nástroj podpory, sústredenia energie a vašej pozornosti na to, čo práve v živote potrebujete riešiť a čo s vami rezonuje. V praxi to znamená jednoducho to, že ak máte sviečku od nás, do ktorej je vložený zámer pre vás príťažlivý, je isté, že práve táto téma bude kľúčovou v ďalšom období a vy budete mať príležitosť túto tému spracovávať a objavovať tak neustále kúsky seba - rozpomínať sa na to, kým ste. 

Ďakujeme vám za vašu podporu, za krásne vnemy, za spätné väzby, ktoré nás inšpirujú neustále sa zdokonaľovať, cibriť, skúmať a skúšať nové a nové detaily pri výrobe Merlinovych sviečok.        

Ďalšie veľmi dôležité detaily nájdete po rozkliknutí na odkaz nižšie.