Žena živá - aspekt Luny a Venuše v nás
(jednodňový seminár)

Žienky krásne,

dozrel čas, aby sme sa pozreli na svoju MILENKU - na tú, ktorá je živá, radostná, milovaná a svoja.
V našej hviezdnej mape ju určuje Venuša - tá, ktorá ovplyvňuje to, čo nám robí radosť, ako vnímame krásu, ako potrebujeme byť milované, naše emócie i naše túžby. Je to tá, ktorá je zodpovedná za archetyp milenky v nás.

Aby sme ju však mohli uchopiť, potrebujeme poznať svoju Lunu - naše vnútorné dieťa a potrebujeme ho vyživiť, inak v našich vzťahoch bude rozhodovať práve táto časť našej bytosti.

Na jednodňovom seminári sme sa pozreli osobne na každú jednu z vás - na jej Lunu i Venušu, pracovali sme s konšteláciami a ďalšími technikami, vďaka ktorým sme pochopili tieto aspekty v sebe a vďaka tomu ich budeme môcť vyživiť a nasýtiť.

Pre koho je takýto seminár určený:
- pre tie z vás, ktoré túžia dospieť - doliečiť svoje vnútorné dieťa a dovoliť vnútornej žene, aby prebrala zodpovednosť za svoj život a naplno si ho užila
- pre tie z vás, ktoré túžia pochopiť svoje vzťahy - partnerské i ostatné kľúčové - opakujúce sa situácie, programy, strach otvoriť sa láske
- pre tie z vás, ktoré chcú vedieť, čo ich vnútorná žena skutočne potrebuje - čo jej robí radosť, čo ju živí, ako sa prejavuje a aké má potreby - bez dávnych presvedčení, aká by mala či nemala byť.

Každá z nás je jedinečná a práve aspekt Venuše v nás určuje "ako sa ako žena prejavujem". 

Každá žienka okrem ústneho výkladu Luny a Venuše dostala aj osobnú sviečku aktivovanú práve na tieto dva aspekty v nás.

S láskou
Mirka

Ako bolo: