Vyživenie vnútorného dieťaťa - aspekt Luny v našom horoskope
(jednodňový seminár)

Žienky milé,

i keď pôvodne bol na tento magický splnový deň naplánovaný archanjelsky seminár, volanie nášho vnútorného dieťaťa je také mocné, že som sa rozhodla venovať mu ďalší priestor. Na spoločnom seminár 21.1 budeme so žienkami skúmať svoje prepojenie Luny (vnútorného dieťaťa) a Venuše (našej vnútornej milenky), a ja vás pozývam na ešte jeden seminár, ktorý bude zasvätený výslovne iba našej Lune - teda vyživeniu nášho vnútorného dieťaťa.

Bude to seminár zážitkový, budeme hovoriť o postavení vašej Luny v horoskope o tom, čo potrebovala a ako mala byť nasýtený a tiež o tom, ako sa o ňu my ako matky svojich vnútorných detí máme postarať. Budeme hovoriť, no pôjdeme aj do zážitkov cez vedené meditácie, techniky a konštelácie, ktoré vás k vašej Lune priblížia a vďaka tomu dokážete nasýtiť často nenasýtené naše základné potreby - pretože práve toto určuje naša Luna.

Koľkokrát sme boli ako deti zahriaknuté alebo inak zastavené v rozvoji našej prirodzenej esencie v mene poslušnosti, slušnosti či ďalších spoločenských statusov? Naši rodičia len málokedy mali možnosť poznať individuálne odtienky našej osobnosti. Ale my tú možnosť máme a je to doslova naša posvätná misia - vrátiť sa k svojmu vnútornému dieťaťu a nakŕmiť ho tým, čo potrebuje, aby dokázalo vytvoriť pevný základ pre celú našu osobnosť.

Stretneme sa u nás doma - skupinka max. 10 žien, ktoré v spoločnom bezpečnom a intímnom prostredí prežijeme prepojenie so svojimi vnútornými deťmi, pochopíme ich potreby a precítime, ako ich môžeme nasýtiť a dovyživiť.

Bude to deň spojený so splnovým rituálom zasväteným práve liečeniu nášho vnútorného dieťaťa - a ja cítim, že to bude veľmi mocná skupinka žienok, ktoré sa odvážia vstúpiť do tejto hlbokej a prepotrebnej témy - pretože bez vyživenej Luny nie je možné plne a zdravo rozvíjať ani ostatné aspekty našej osobnosti

Budeme rozpoznávať zranenia svojho vnútorného dieťaťa ale najmä spôsoby, ako tieto zranenia preláskať a hojiť a budeme na to využívať úžasné nástroje numerológie a astrológie.

REGISTRÁCIA: