POSVÄTNÁ SEXUALITA - víkendový seminár na Liptove

A magický Liptov si nás zavolal tento rok ešte raz. Ešte počas priebehu víkendového seminára Hieros Gamos – Posvätné partnerstvo sa zrodil tento seminár.

Témou tohto seminára bola Posvätná sexualita – ako nástroj 4 úrovní ľudského vedomia
1 úroveň – základná, animálna – s úlohou rozmnožovania a udržiavania života na Zemi
2 úroveň – úroveň najvyššieho pôžitku a priestor bolesti, ktorú budeme uvoľňovať a spracovávať
3 úroveň – moc a sila liečenia, ktorá sa v sexuálnej energii rodí
4 úroveň – božské spojenie muža a ženy do jednoty bytia a vedomia – tu budeme pracovať s najvyššou tvorivou formou, ktorá cez sexuálnu energiu prúdi

Seminár bol určený ženám, ktoré sú ochotné a cítia volanie ísť do najhlbších zákutí sebapoznania. Sexualita je najvyššia tvorivá energia a počas tohto víkendu sme ju spoznávali, tvorili sme s ňou a uvoľňovali zranenia v tejto oblasti, ktoré v sebe nesieme. Rozvíjali sme jej potenciál v sebe. Nešlo o fyzické prežívanie sexuality, ale o jej uchopenie a napojenie sa na ňu v sebe a zároveň tak o priestor, ktorý následnej donesieme do svojich životov. Skvalitnenie sexuálnej oblasti má vplyv na celé naše prežívanie, my sme s ním pracovali z duchovného a energetického pohľadu.

Čo sme zažili:
- Iniciačný magický obrad chrámových kňažiek, ktorým je žena sprevádzaná pred prvým milovaním s mužom – touto technikou sme sa vrátili na začiatok a uchopili svoju sexuálnu energiu, ktorou budeme vládnuť. Prvé milovanie je posvätná iniciácia, no máloktorá z nás ňou prešla vedome – tento rituál však nám k tomu napomôže
- Rituály – vhodné pre single ženy i tie, ktoré majú životného partnera – dýchacie a tantrické cvičenia na aktiváciu sexuálnej energie a kundalini energie
- Liečenie lona a uviaznutých energií v ňom- rodové vzorce, fyzické zážitky, osobné skúsenosti – cez silu minerálov a bylín
- Práca s dotykom (nie sexuálnym) – otvorenie svojej energie cez dotyk a vnímanie daru dotyku ako aktivácie životnej energie v sebe
- ODPUSTENIE – starých návykov a vnímaní sexuality, uchopenie jej živej a liečivej podstaty
- Vedomie SOFIE ako základný princíp duálnych duši a vedomia jednoty – spoznávali sme princíp mužskej a ženskej sexuality a spájali sme v sebe tieto dva protiklady

Celý seminár som viedla cez svoje skúsenosti a techniky získané v už takmer desaťročnej praxi a v rámci dvojročného výcviku Kňažiek lásky a posvätnej sexuality.
Dialo sa to v nádhernom magickom priestore Liptova, ktorý je dokonalou ukážkou harmónie živlov, a teda krásnym podporným priestorom pre túto tému.

Mirka

AKO BOLO?

Pár záberov z podujatia