BOHATÁ

BOHATÁ (stretutia pre dušu ženy) 

Žienky milé,
Pokračujeme v našich stretnutiach u nás doma. Témou bude tentokrát

BOHATÁ

- a budeme hovoriť o ponímaní tohto slova cez optiku duše -
bohatá na úrovni ducha, tela, mysle, prosto žena, ktorá má to, čo ju robí svojou.

Témy, ktoré sme na týchto stretnutiach preberali boli rôzne, toto prvé stretnutie bude najmä o zdieľaní, naladení sa na energiu tvorkyne, radosti, spojenia a dôvery v život. Budeme sa rozprávať, pracovať s energiou numerológie, tarotu, trošku už aj astrológie   a ďalšími nástrojmi, ktoré nám dokážu pomôcť krásne sa vyladiť a cítiť spolu-patričnosť a ženskú energiu.

Veľmi veľmi sa teším na naše stretnutia.
Mirka

AKO BOLO?

Včera na ženských kruhoch u nás doma sme so žienkami riešili tému Bohatá. A keď som si to tak celé v sebe naciťovala, pochopila som, že hojnosť (vo všetkých oblastiach a úrovniach života) jednoducho je, nie je to nič, za čím sa treba hnať a o čo sa treba snažiť a že hojnosť budeme mať prirodzene, ak nebudeme robiť veci, ktoré nám škodia.
Že budeme mať bohatstvo zdravia, ak nebudeme škodiť telu, bohatstvo srdca, ak nebudeme venovať robiť veci, ktoré cítime, že nás nevyživujú a spôsobujú hutné, náročné energie v nás, bohatstvo mysle, ak budeme s našimi myšlienkami pracovať vedome a myseľ nás nebude riadiť.
Žienky pomenovávali, kedy sa cítia bohaté a aj to, v ktorých častiach života bohatstvo necítia - a vyšlo jednoznačne - nedostatok máme tam, kde sa cítime nedostatočné - tam, kde máme o sebe presvedčenie, že nie sme dosť dobré, dosť šikovné, dosť hodné lásky, atď. A tak s týmito presvedčeniami, ktoré bránia bohatstvu budeme pracovať. Lebo nie je naozaj cesta za bohatstvom sa hnať, iba postupne odstraňujme prekážky, ktoré nám v pocite bohatstva bránia
A ešte niečo - bohatstvo sa násobí vďačnosťou a radosťou. Zamýšľali sme sa nad tým, kedy sme si naposledy ľahli do postele s tým, že sa od radosti nevieme dočkať rána . A čo môžeme robiť preto, aby to tak bolo - aby naše dni boli naplnené takými energiami, až sa ich nevieme dočkať. A aj keď sme na to najprv zdanlivo ťažšie prichádzali, zistili sme, že je to najmä tým, že niektoré veci berieme samozrejme, a že v skutočnosti má každá z nás v živote také úžasné veci, ktorých sa naozaj nevieme večer dočkať . Len je to potrebné občas si to pripomenúť a opäť precítiť vďačnosť - a práve na toto sú kruhy žien také preúžasné. Podporia nás v tom cítiť svoje skutočné pravé ja.
Som bohatá, veľmi veľmi bohatá, lebo aj toto môžeme spolu tvoriť (a okrem toho vďaka ďalším veľmi veľa veciam :)).
S láskou
Mirka

Pár záberov z podujatia