HIEROS GAMOS – posvätné spojenie

sójový vosk 220 g, dĺžka horenia cca 80 hodín. dodanie cca 7-10 dní

22 €
Dostupné
 • V spolupráci so Svetlankou našou milou vznikla sviečka, ktorá opäť predčila to, na čo som bola v tomto našom spojení už zvyknutá 😊. Jej sila je doslova požehnaná esenciou Hieros Gamos, ktorá sa cez Svetlanku zrodila a my sme jej silu a mágiu vložili do sviečky a esenciou zámer aktivovali. Esencia už k dispozícii nie je, avšak, ak aj vy cítite, že sa vás téma vnútorného muža a ženy týka, že tiež preciťujete spájanie protikladov a všetkých svojich častí v sebe, táto sviečka je nádherným nástrojom a sprievodcom v tomto procese.

   

  Okrem esencie je zámer sviečky posilnený mocnými bytosťami bylín – medovka, brečtan, betonika, myší chvost, púpava, magnólia

   

  Svetlanka k tejto téme napísala nádherné slová:

   

  Účinky esencie a sviečky:

   

  - vytvára v našej aure aktívne pole, v ktorom sa mužský a ženský princíp zlaďuje v dokonalej jednote a harmónii

  - uvádza do rovnováhy telo a myseľ, srdce a dušu, hmotu a spiritualitu v energetickom poli a vedomí človeka

  - uzdravuje a harmonizuje mužskú a ženskú polaritu osobnosti, ak máme zraneného vnútorného muža alebo ženu, vedie nás k uzdraveniu, pomáha nám dozrieť do vyspelej a silnej komplexnej bytosti, pomáha nám vyrovnávať energie, keď v nás výrazne prevažuje mužská alebo ženská polarita, aj v situáciách, keď sme dočasne prinútení okolnosťami prejavovať len jednu z polarít, pomáha nám ich vyvážiť

  - uvádza do rovnováhy prejavy všetkých živlov – ohňa, vody, vzduchu a zeme (vášeň, emócie, telo a myseľ), zjednocuje ich do dokonale harmonického celku, pomáha vyvažovať, ak nejaký živel prevláda a spôsobuje nerovnováhu... človek, ktorý používa túto energiu je v dokonalej interakcii so všetkými živlami, vládne hmote aj duchu, mysli aj duši, stáva sa racionálnym vo svojej spirituálnosti a duchovným v každodennom živote

  - prináša pochopenie a prijatie vnútorného svetla a temnoty, podporuje prijatie seba samého so všetkými aspektmi osobnosti a vedie k dokonalej a absolútnej láske k sebe samému, ku všetkým svojim aspektom a tým aj ku všetkým prejavom života, pretože život sa odohráva v nás

  - otvára vedomie človeka a umožňuje mu pochopiť, ktoré časti jeho bytosti sú v nerovnováhe a ukazuje cestu, ako dosiahnuť harmóniu a celistvosť

  -podporuje liečenie náročných vzťahov, ktoré slúžia na učenie sa a liečenie vnútorných emocionálnych zranení a očisťuje ich od kolobehu “karmy”,t.j. príčiny a následku, tým, že pomáha osvetľovať príčiny a korene programov, ktoré sa vo vzťahoch prejavujú, podporuje uzdravenie nespracovaných tráum, , bolesti a emócií a tým pomáha uzdravovať aj vzťahy s inými ľuďmi

  - je vhodným pomocníkom, ak túžite po harmonických vzťahoch, pretože v energetickom poli vytvára priestor prijatia, zmierenia a súladu, ktoré pôsobia príťažlivo na ľudí, ktorí túžia po harmonických a vyvážených vzťahoch

  - sviečku môžete zapaľovať ráno po prebudení, na zharmonizovanie a večer pred spaním, so zámerom a prosbou k vnútornému mužovi a vnútornej žene, svetlu a temnote, božskej a ľudskej polarite, aby v našom vnútornom chráme žili v dokonalej jednote a harmónii

  A čo vlastne Hieros Gamos znamená, Svetlanka tiež nádherne popísala:

  Každý z nás je bytosť plná protikladov a žijeme vo Vesmíre, ktorý nám predkladá dualitu ako nástroj, prostredníctvom ktorého život vytvára dynamiku vývoja. Keď prehliadneme hru duality a prestaneme vytvárať dynamiku tým, že polaritám prestaneme dávať kladný alebo záporný náboj, dosiahneme požehnaný bod neutrality, z ktorého dokážeme Tvoriť nový Vesmír – taký, v ktorom už nevládne dualita, ale jednota a celistvosť. Na to však potrebujeme, rozvinúť vedomie božského Tvorcu , pochopiť, že v božskom Vedomí neexistuje polarita, neexistuje buď-alebo, pretože všetko je Božím dielom v absolútnej dokonalosti... Potom môžeme zjednotiť do celistvosti všetko, kým sme, zistiť, že aj v nás neexistuje buď/alebo, že si nemusíme voliť medzi svetlom a tmou, radosťou a smútkom, konaním a bytím, mužom a ženou... Že sme všetkým, že v každom z nás je ukrytý celý Vesmír a my sme Vesmírom ...

   

  Keď prijmeme všetky svoje aspekty a polarity ako plnohodnotné a rovno-Cenné nástroje božského Tvorenia, keď im otvoríme srdce, celá naša Bytosť sa rozozvučí nádhernou vesmírnou symfóniou a náš vnútorný muž pozve do posvätného tanca našu vnútornú ženu, naše svetlo objíme našu temnotu, náš Tvorca objíme našu vnútornú obeť a Milosť sa pritúli k nášmu kritikovi a tyranovi. V tej chvíli sa v nás odohrá božské posvätné spojenie v dokonalom preľúbení všetkého, kým sme... Všetkého, čo je... Vnútorná žena s dôverou odovzdá mužovi svoju víziu a muž vloží svoju silu do jej tvorenia, aby ženu urobil šťastnou a spokojnou... A žena bude svojou radosťou vyživovať muža, hýčkať ho a dodávať mu silu... Naše vnútorné svetlo nám bude svietiť na cestu a temnota sa stane zdrojom našej tvorivej sily a posvätnou maternicou, z ktorej sa môžu rodiť plody našich tvorivých zámerov... Duša oživí telo tvorivou inšpiráciou a víziou a to sa stane veľkolepým chrámom, v ktorom bude radosť žiť... Vedomie sa v radosti prejaví v Egu, ktoré sa stane pevnou a čistou nádobou pre svetlo Vedomia... Tým sa v nás odohrá skutočná alchymická svadba – HIEROS GAMOS – dokonalé, posvätné spojenie všetkého, čo JE v našom vnútri, v našom osobnom Vesmíre a z tohto spojenia sa zrodí naše pravé JA ...

   

   

   

   

 • Pridať komentár

  Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

  Vaše osobné údaje budú použité iba pre účely spracovania tohto komentára. Zásady spracovania osobných údajov.